Nekad

Hade sökt till kungafonden, efter tips från en vän, för att min försäkring hos facket inte gällde inom 2 år, så tyckte hen att jag kunde kolla med kungafonden om man kunde få något där, då hen själv suttit i den kommittén och visste vad man kunde få för bidrag. 
 
Eftersom jag hade allt jag ville, utom en bra säng, så sökte jag pengar för att kunna köpa en riktigt bra säng, då en god sömn är en förutsättning för att må bättre, men sökte också så att jag kunde betala av det lilla jag har kvar på mitt billån, vilket är en ekonomiskt fråga.
 
Men det blev nekad, då kungafonden enbart betalar ut om:
 
  • kostnader under rehabiliteringstid, för sjukgmynastik, psykologstöd, träningsutrustning eller för vistelse på rehabiliteringscentra
  • tekniska hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet
  • vissa merkostnader i samband med omskolning
  • ökade levnadsomkostnader till följd av skadan
  • ökade kostnader vid sjukhusvistelse
  • kostnader för anhöriga - till exempel för besöksresor och hotellkostnader vid den skadades sjukhusvistelse
  • bidrag till uppehälle i en akut besvärlig situation
 
Jag kan inte säga emot deras regler, men jag måste säga att betala av min bil vore att bli av med en ökad levnadsomkostnad till följd av min sjukdom, då man verkligen inte blir rik på att vara sjukskriven och hade jag vetat om att jag hade en hjärntumör, så hade jag inte köpt en bil, än mindre valt mitt yrke och varför jag vill ha en bra säng, är att den skulle ge mig en bättre förutsättning för mig att kunna återhämta sig, än någon annan tekniskt jävla pryl! 
 
Tycker att de har väldigt konstiga regler på kungafonden och jag har en känsla att de har ändrats rätt nyligen. För att det jag fick intryck av när jag sökte därifrån i somras var att de var mycket mildare i vissa regler och man kunde söka om man hade en bra anledning, men så är det inte, bittert visat. 
 
Hen sa att jag kunde utan besvär ansöka om utrustning till mina hästar, då de är mina "träningsredskap" och är den bästa anledningen att jag rör på mig dagligen. Får väll ansöka om något sådant istället.
Hjärnhelvetet, Vanliga dagar | |
Upp